11 февруари 2008

На лекции

Ми какво да кажа. Първоначалният замисъл всъщност беше за постинг, не за римичка, но докато си подхвърлях идеята из главата (някъде между Същност на финансовата криза и Етапи на икономическия цикъл), тя римичката взе че дойде от само-себе-си. :-)


Добро утро - лека нощ

How long more will I reply "good night"
To your "morning" messages and calls?
Evening dusk & dark opposed to light,
One wakes up, to sleep the other goes.

You "won't be travelin' a lifetime", yes I know.
And yet, it makes me feel so blue and low.
And I miss you, *love you*, thirst you so..
I have longed for none like this before.


Няма коментари:

Публикуване на коментар