07 декември 2007

Още малко римички

Днес съм в поетично настроение,
Пращам ти едно творение.
(Чудя се) Кой ли ми е вдъхновение?


I was thinking – would I know
How much I love you, if you didn’t go?
If I didn’t really try what’s you to miss,
Would I long like this for your lovey kiss …
But now that I am sure of that,
I want, I need, you home ASAP!


Няма коментари:

Публикуване на коментар